Imprimeix

Normativa i Reglament - Els partits

Índex d'article
Normativa i Reglament
1. Introducció i presentació
2. Inscripció
3. Els equips i jugadors
4. La competició
4a. La classificació
4b. Fase Final 1a (Play-off):
4c. Fase Final 2a (Play-off):
4c.6 Puntuacions finals
4d. Premis:
4e. Equipament dels jugadors:
4f. Balons:
4h. Els partits:
4i. Acta del partit:
5. Faltes de disciplina:
6. Sancions:
7. Equips no presentats:
8. Ajornaments:
9. Àrbitres:
10. Comissió disciplinària:
11. Disposició final:
Totes les pàgines


4h. Els partits:

4h.1 Els partits tindran una durada de 50 minuts i es dividiran en dues parts de 25 minuts.

4h.2 Entre cada part hi haurà un breu descans pel canvi de camp, en el qual es pot produir si es considera necessari, la revisió de fitxes per part de l'àrbitre o l’organització.

4h.3 A la Fase Final (1a i 2a), a partir de quarts de final, el partit es realitzarà a KO directe. Si qualque partit acaba empatat cada equip llançarà 3 penals. Si així i tot segueixen empatats, llançaran penals els jugadors que abans no ho havien fet, d’un en un fins que es desfaci l’empat del marcador. Si es llancen 7 penals i segueix l’empat, se segueixen llançant penals d’un en un, però els jugadors repeteixen llançament.

4h.4 Durant les finals i els partits que decideixen els quarts i tercer classificats, en cas d'empat i abans dels penals es jugarà una pròrroga de 10 minuts.

4h.5 Cada equip pot demanar un temps mort d’un minut a cada part. Els darrers cinc minuts de cada part no es pot demanar aquest minut de temps mort. Aquest temps mort l’haurà de demanar el capità a l’àrbitre, i aquest el farà en el moment en què la pilota no estigui en joc.

4h.6 Els jugadors han de presentar-se a jugar amb puntualitat. Tindran una tolerància de cinc minuts de cortesia de l'hora d'inici prevista en el calendari, no a partir de l'hora que acaba el partit anterior. L’equip que no compleixi amb els horaris serà amonestat i cada tres amonestacions perdrà tres punts.

4h.7 S'ESPERARÀ 10 MINUTS ALS EQUIPS. Si després d'aquest temps no es presentés algun equip amb el mínim de 3 jugadors perdrà automàticament amb el resultat de (6–0), tret que l'equip beneficiat amb aquest resultat vulgui jugar el que resta de partit, modificant-se la duració de les dues parts segons el temps disponible per a que comenci el següent partit. Aquestes dues parts seran de igual duració i es jugarà sempre que els 2 equips com a mínim tinguin 3 jugadors per equip. En aquest cas es posarà el resultat obtingut al final dels minuts jugats quedant totalment anul·lat el resultat anterior de 6-0.

4h.8 Si un equip provoca la finalització d’un partit abans del temps reglamentari, el resultat final serà de 6 a 0 en contra, o el resultat que hi hagués en el moment de la suspensió en cas que fos superior.

4h.9 Si un equip és expulsat de la competició, es mantindran els resultats aconseguits pels seus rivals en l’enfrontament directe sempre que s’hagin disputat al menys 5 jornades. Els equips que no hagin disputat el seu partit amb l’equip exclòs hauran guanyat el partir per 6 gols a 0. Si no s’han disputat 5 jornades, s’anul·laran tots els resultats dels partits realitzats per l’equip.

4h.10 Les faltes poden ser directes o indirectes, segons la falta que s’hagi realitzat. (Consultar l’apartat “5. Faltes i infraccions”)

4h.11 En el terreny de joc solament podran romandre els jugadors suplents i un màxim de dues persones responsables per equip, que deuran estar identificades en l'acta del partit. L'àrbitre podrà detenir i si escau suspendre el partit si alguna o algunes persones alienes als equips es neguessin a identificar-se o a abandonar el camp.

4h.12 No es permetrà dintre del terreny de joc fumar, menjar o dur begudes alcohòliques. Serà responsabilitat de cada equip deixar neta la zona de suplents després de cada partit.

4h.13 Qualsevol desperfecte ocasionat en les instal·lacions de la competició, serà responsabilitat de la persona causant amb caràcter general.

4h.14 CampusEsport es reserva el dret d'admissió i el dret d'excloure de la competició a qualsevol equip que infringeixi o alteri greument el desenvolupament de la mateixa.

4h.15 Als equips expulsats no se’ls tornarà els doblers de la inscripció.

4h.16 Si un equip és eliminat per sanció durant la disputa d’una fase final perd el dret a rebre qualsevol tipus de premi o part proporcional dels doblers de la inscripció.

4h.17 No es permetrà el consum de substàncies estupefaents. Serà responsabilitat de cada equip evitar aquests fets. En cas de ser eliminat per aquest motiu es perd el dret a rebre qualsevol tipus de premi o part proporcional dels doblers de la inscripció.

4h.18 El marcador es tancarà en aconseguir una diferència de 10 gols. El partit es continuarà jugant i es tindran en compte les targetes i punts MVP fins al final . Els gols marcats i encaixats a partir de la diferència de 10 ja no comptaran.Jugadors sancionats

Primavera 2020
Jugador Equip Durada Finalitza
Icon
Icon