Imprimeix

Normativa i Reglament - Ajornaments

Índex d'article
Normativa i Reglament
1. Introducció i presentació
2. Inscripció
3. Els equips i jugadors
4. La competició
4a. La classificació
4b. Fase Final 1a (Play-off):
4c. Fase Final 2a (Play-off):
4c.6 Puntuacions finals
4d. Premis:
4e. Equipament dels jugadors:
4f. Balons:
4h. Els partits:
4i. Acta del partit:
5. Faltes de disciplina:
6. Sancions:
7. Equips no presentats:
8. Ajornaments:
9. Àrbitres:
10. Comissió disciplinària:
11. Disposició final:
Totes les pàgines


8. Ajornaments:

8.1 En cas de produir-se un ajornament, l'organització serà l'encarregada de fixar la nova data.

8.2 No es podrà sol·licitar l'ajornament d'un partit quan aquest correspongui a les dues últimes jornades del campionat.

8.3 Quan un equip no pugui disputar un partit per un motiu greu, aquest ho posarà en coneixement de l'organització per escrit amb un mínim de 15 DIES D'ANTELACIÓ.

8.4 L'organització estudiarà un possible ajornament sempre que l'altre equip implicat accepti aquest canvi i no es perjudiqui a tercers. La data i hora del partit serà fixada per l'organització i no podrà ser modificada novament per cap dels equips. La seva decisió serà inapel•lable.Jugadors sancionats

Primavera 2020
Jugador Equip Durada Finalitza
Icon
Icon