Imprimeix

Normativa i Reglament - Àrbitres

Índex d'article
Normativa i Reglament
1. Introducció i presentació
2. Inscripció
3. Els equips i jugadors
4. La competició
4a. La classificació
4b. Fase Final 1a (Play-off):
4c. Fase Final 2a (Play-off):
4c.6 Puntuacions finals
4d. Premis:
4e. Equipament dels jugadors:
4f. Balons:
4h. Els partits:
4i. Acta del partit:
5. Faltes de disciplina:
6. Sancions:
7. Equips no presentats:
8. Ajornaments:
9. Àrbitres:
10. Comissió disciplinària:
11. Disposició final:
Totes les pàgines


9. Àrbitres:

9.1 L'àrbitre és l'autoritat única i inapel·lable, en l'ordre tècnic, per a dirigir els partits.

9.2 Les seves facultats comencen en el moment d'entrar en el recinte esportiu i no acaben fins que fa lliurament de l'acta a l'organització, conservant-les, per tant, durant els descansos, interrupcions i suspensions encara que el baló no es trobi en el camp.

9.3 Tots els participants de la competició han d'acatar les seves decisions i estan obligats, sota la seva responsabilitat, a donar-li suport i protegir-li en tot moment per a garantir la independència de la seva actuació i el respecte a l'exercici de la seva funció, així com la seva integritat personal.

9.4 Haurà d'amonestar, desqualificar o expulsar, segons la importància de la falta, a tot jugador amb una conducta incorrecta o que procedeixi de manera inconvenient, així com a entrenadors, delegats i altres persones reglamentàriament afectades.

9.5 Redactarà l’acta de forma fidel, clara i objectiva, així com els informes que estimi oportuns.

9.6 Quan ho aconsellin les circumstàncies especials, els àrbitre podran formular, separadament de l'acta, informes complementaris que considerin oportuns.
Jugadors sancionats

Primavera 2020
Jugador Equip Durada Finalitza
Icon
Icon