Imprimeix

Normativa i Reglament - Disposició final

Índex d'article
Normativa i Reglament
1. Introducció i presentació
2. Inscripció
3. Els equips i jugadors
4. La competició
4a. La classificació
4b. Fase Final 1a (Play-off):
4c. Fase Final 2a (Play-off):
4c.6 Puntuacions finals
4d. Premis:
4e. Equipament dels jugadors:
4f. Balons:
4h. Els partits:
4i. Acta del partit:
5. Faltes de disciplina:
6. Sancions:
7. Equips no presentats:
8. Ajornaments:
9. Àrbitres:
10. Comissió disciplinària:
11. Disposició final:
Totes les pàgines

11. Disposició final:

1. CampusEsport es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquesta normativa que pugui afectar al reglament o al tipus de competició a dur a terme, respectant sempre les condicions ofertes als equips en quant al nombre de partits a jugar o els premis a re partir.

2. En cas de realitzar qualsevol modificació, CampusEsport s’encarregarà de comunicar-ho a tots els equips participants, mitjançant la web www.setcontraset.com i del tauler d’anuncis situat en la recepció de les instal·lacions esportives.

3. Aquells equips que desitgin tenir una assegurança d'accidents que cobreixi les lesions que puguin produir-se en els partits han d'abonar 60€ en el moment d'inscriure l'equip. Amb el pagament d'aquest import queden coberts tots els jugadors de l'equip que s'hagin inscrit correctament i tinguin la fitxa corresponent.

Quedant totalment exclosos els accidents produïts com a conseqüència directa d'invalideses preexistents.

Cal demanar el part d'accident en la recepció de CampusEsport el mateix dia que es produeix la possible lesió.

4. Totes les dades de caràcter personal que subministreu verbalment, per escrit o per qualsevol altra via als nostres empleats podran ser incloses en un o més fitxers la responsabilitat dels quals correspon a la Fundació Universitat-Empresa, propietària de la marca CampusEsport. Les  finalitats del tractament efectuat per aquesta són l’efectiva prestació dels serveis esportius convinguts, la gestió de l’activitat econòmica, el control d’accés a les instal·lacions, la notificació als membres de l’equip sobre les noves activitats relacionades amb Campusesport, i la publicació de les seves dades personals per a la pàgina web www.5contra5.com, www.7contra7.com, www.campusesport.com, www.facebook.com/5contra5, www.facebook.com/7contra7En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,

Per a la correcta gestió del centre, cal que el client faciliti les dades correctes i que es comprometi a comunicar a la Fundació Universitat-Empresa qualsevol modificació d’aquestes.

El client té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades. Per a això pot adreçar-se per escrit al centre Fundació Universitat-Empresa, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears).

Les persones inscrites en el full d’inscripció, així com futurs membres de l’equip, accepten aquestes condicions i les indicades al document “Reglament i Normativa” que se li lliura en el moment de realitzar la inscripció. Sent obligació del capità fer conèixer les normes indicades en aquests documents a tots els membres de l’equip.

A més, ha de saber que la seva imatge pot ser gravada mitjançant qualsevol mitjà audiovisual amb la finalitat de realitzar i publicar promocions relacionades amb la marca Campusesport.Jugadors sancionats

Primavera 2020
Jugador Equip Durada Finalitza
Icon
Icon