Actualitat

Inscripció:
Fins al 14 d'octubre del 2022
Participants Lliga Estiu 2022: Preu UIB/Equip repetidor

Durada*:
Del 24 d'octubre de 2022 al 10 de febrer de 2023

*Les dates poden variar segons el nombre final d'equips participants.

Playoff 1ª:
Semifinals: 5 d'octubre
Final i 3r-4t classificat: 14 d'octubre

Playoff 2ª:
Semifinals: 3 d'octubre
Final i 3r-4t classificat: 11 d'octubre

Playoff 3ª:
Semifinals: 4 d'octubre
Final i 3r-4t classificat: 10 d'octubre

A UN CLIC

És important conèixer el reglament i funcionament de la competició

Accedeix directament a la competició que s'està jugant

Tens dubtes o qualque suggeriment?
Fes la teva consulta