5contra5 A la espera de que les Autoritats permetin reprendre el torneig Continuem a l'espera que les autoritats permetin reprendre el torneig

Seguim l'evolució i estem en contacte diari amb les autoritats, a l'espera que permetin reprendre el torneig.
De seguida que hi hagi novetats us avisarem a tots el més aviat possible.

Moltes gràcies per la vostra paciència.

Data de publicació: 11/05/2021